JAKOŚĆ WODY W GMINIE PIEKOSZÓW – C.D.!!!

Jak długo jeszcze spółka ZUK będzie Nam sprzedawać wodę nie spełniającą podstawowych norm jakości do spożycia. Tak to prawda – ja ciągle i w kółko piszę o tym samym i wiem, że już jest nie do wytrzymania. Tyle, że ja nie mam wyboru. To znaczy mam wybór: albo wcale nie pisać, albo co tydzień o tym samym. Bo mnie chodzi tylko i wyłączne o to, aby prezes spółki, który podjął się sprzedawać Nam wodę, zrozumiał, że pewnych rzeczy robić mu nie wolno, gdzie art. 12 i 13 ustawy z 07 czerwca 2001r. o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków – mówi o jakości wody i nadzorze nad jej wynikami PJS w Kielcach i art. 5 ust.1a zobowiązuje spółki do regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody, gdzie również umowa w § 6 ust.1 pkt.2 zobowiązuje spółkę do dostarczania wody o należytej jakości, gdzie regulamin dostarczania wody w § 3 pkt. 5 i § 14 pkt.6 oraz w § 16 pkt. 1 i 2 potwierdza w/w zobowiązania, aby też wójt pełniący nadzór na spółką wywiązywał się należycie z obowiązków i pamiętał o tym., aby w końcu prokurator zakończył trwające niemal dwa lata śledztwo (ostatnie pismo w załączeniu) i przerwał raz na zawsze skażenie środowiska wokół oczyszczalni ścieków, co powoduje skażenie gruntów i co za tym idzie wód głębinowych. Oczywiście każdy może mieć chwile słabości, ale jeżeli ktoś ma to cały czas, to znaczy tylko jedno, że on się nie nadaje. On się nie nadaje do pełnienia funkcji publicznych, do sprawowania władzy. I ja im to mówię – to znaczy piszę i argumentuję. A oni mi demonstrują kolejną porcje bardzo dobrego samopoczucia i lekceważenia Nas wszystkich. Czego przykładem są wyniki z 08.01.2018r. jakości wody z ujęcia Piekoszów I (zawartość azotanów 45 (plus minus) 5 przy dopuszczalnych 50 jednostkach), ujęcie Piekoszów II na pograniczu przydatności do spożycia, a pozostałe ujęcia Nordkalk, Szczukowice – Cielętnik i Szczukowskie Górki nie ma podobno potrzeby wykonywać pomiarów zawartości azotanów i innych środków niedozwolonych w wodzie. Nie wierzyłem w dobre intencje nowego prezesa spółki i organu nadzorczego . I moja niewiara potwierdziła się szybciej niż mogłem się spodziewać (wystarczyło 3 miesiące urzędowania nowego prezesa). Bo skoro prezes i członkowie rady nadzorczej spółki ZUK są spoza naszej gminy – t.z. nie piją tej wody, a pozostałą władzę stać na zakup wody do spożycia (około 150,00zł./m-c) – to nie ma się co dziwić.

WŁADZA, A BEZPIECZEŃSTWO!!!

Czy władze naszej gminy chcą przywrócić Posterunek Policji w Piekoszowie??? Bezkarność w naszej gminie jest bowiem karą nałożoną przez słabe władze na niewinnych jej mieszkańców. Bowiem na temat sitw i korupcji w Gminie Piekoszów władze podobno nic nie wiedzą. A w sprawie T.D. + 11 innych, to jest to forowanie wyroków zanim one zapadną lub nie zapadną w sądach i, że oskarżać jest łatwo. I nic się nie dzieje, bo skoro istnieje zasada domniemania niewinności art.5. KPK, to dalej jesteśmy przy władzy. Dziś ludzie uczciwi się boja, a podejrzani z zarzutami, skorumpowani śmieją się Nam w nos. Gdzie nadal jest problem z przywróceniem Posterunku Policji w Piekoszowie w budynku po Komisariacie Policji w Piekoszowie. Gdzie gminy ościenne mające po około 7 tysięcy mieszkańców maja swoje posterunki (Nowiny czy Strawczyn i inne), a nasza 16 tysięczna gmina nie ma i nie będzie miała przy biernej postawie władz. Gdzie ważniejszą sprawą dla władz gminy jest siedziba GOPS w budynku po Komisariacie Policji, a nie siedziba policji. Pomysł lokalizacji posterunku w 45-letnim magazynie po pgr-wskim, lub poszukiwania działki w Piekoszowie na budowę posterunku pozostawiam bez komentarza. (w załączeniu pismo do władz policji i gminy)

WŁADZE I SPÓŁKI, A SPOŁECZEŃSTWO!!!

Tylko władze mogą spowodować,że nie będą Nas podtruwać i zanieczyszczać środowisko spółki i różnego typu firmy, które przychodzą do naszej gminy robić interesy, bo w innych gminach ich pogonili. W ostatnim czasie wraca sprawa kamieniołomu w m. Zajączków, jej właściciele próbują nowej metody zalegalizowania kopalni wapienia poprzez zmianę właściciela i podział nieruchomości, co z przykrością stwierdzam, że im się udaje. Wychodzą z założenia, że moja działka to mogę ją podzielić jak mi się podoba. Nie, nie i jeszcze raz nie. To nie pustynia. To Gmina Piekoszów, gdzie powinny obowiązywać przepisy. Właściciel nieruchomości może „proponować” sposób podziału nieruchomości, ale w jakim celu, czy nowe działki powstałe po podziale będą funkcjonalne i czy będą spełniać warunki zabudowy i inne funkcje, czy tylko po to zostaną podzielone, aby pozbyć się sąsiadów jako przeszkody przy osiągnięciu celu na który obecni sąsiedzi nie wyrażają zgody. Ponieważ podział doprowadzi do sytuacji, gdzie sam z sobą będzie sąsiadem i nikt mu nie przeszkodzi w zamierzonej inwestycji. Jeżeli taki cel przyświecał podziałowi tej nieruchomości, to tylko pogratulować władzy i oczywiście sąsiadującym z tą nieruchomością właścicielom działek przed podziałem. To co już wiemy i słyszeliśmy w programach TVP to „woda na młyn” dla właścicieli nieruchomości i pokazanie się władzy przed wyborami samorządowymi, która tym razem stanęła po stronie mieszkańców, a gdzie była w czasie wydawania decyzji podziałowej tej nieruchomości?, no gdzie? oczywiście, że po stronie spółki – właściciela nieruchomości. Natomiast czy sąsiadujący z tą nieruchomością przed podziałem byli Stronami w postępowaniu podziału tej działki pod kopalnie wapienia, a jeżeli tak, to czy wykazali interes prawny t.z. czy podział tej nieruchomości naruszał czy też nie naruszał ich praw przy ewentualnym wydaniu decyzji na eksploatacje złoża wapienia. Jeżeli tak to dlaczego nikt od decyzji podziałowej się nie odwołał. Innym problemem jest opinia środowiskowa, która zawsze będzie pozytywna dla inwestora. Bo czym są tumany kurzu, czy setki przejeżdżających samochodów przez m. Zajączków, czy wystrzały kruszonych skał w stosunku do Biogazowni – Bartos w Piekoszowie, gdzie w opinii środowiskowej jedyną uciążliwością miał być transport samochodowy przywożący odpady do utylizacji. Gdzie konsultacje społeczne według Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska były niepotrzebne. To co społeczność Zajączkowa i okolic chce uzyskać dzisiaj, gdzie władza już wcześniej wszystko załatwiła – tak jak za Nas w 2009r. podejmując decyzję budowy największej „FABRYKI SMRODU” w regionie, a teraz są z Wami i to nawet z dwóch gmin, gdzie TVP robi programy z których nic nie wynika, gdzie tylko kwestia czasu jak zostanie wydana decyzja dla spółki na eksploatacje kopalni wapienia w m. Zajączków. Władza po raz kolejny Nas załatwiła, a powinna nam załatwiać nasze sprawy , a jednak załatwiła spółce ich sprawy, ale naszym kosztem. Jest to nie pierwszy i nie ostatni przypadek, a skończy się kiedy wybierzemy do władz ludzi, którzy będą nam służyć nie innym.

 

Ochrona zabytków, czy ochrona przeciwpożarowa???

Czy remont zabytkowego samochody strażackiego zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowej w Gminie Piekoszów??? Finansowanie działalności OSP z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej w Gminie Piekoszów jest zapewnione. Gmina z naszych podatków ponosi koszty: wyposażenia, umundurowania, ubezpieczenia, zatrudnienia komendanta gminnego i wypłacania ekwiwalentu dla członków OSP, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych i szkoleniowych. Tym samym gmina spełnia wszystkie obowiązki, które wymagane są ustawą o ochronie przeciwpożarowej. A czy OSP wywiązują się z obowiązków ochrony przeciwpożarowej??? Wystarczy rozejrzeć się wokół np. ; zainstalowany hydrant przy ul. Czarnowskiej (przy ogrodzeniu p. T. Dąbrowy naprzeciwko b. zakładu wędliniarskiego p. J. Bartosa), który dokładnie wskazuje jaki jest stan naszej ochrony przeciwpożarowej (w załączeniu fotka). Czy jest ktoś, kto potrafi ten hydrant uruchomić??? To jest przykład dbania strażaków o sprzęt przeciwpożarowy jakim bezspornie w tym przypadku jest hydrant i brak konserwacji urządzeń wodociągowych przez spółkę ZUK. Gmina Piekoszów spłaca długi poprzedniej władzy od 2014r., gdzie inwestycji jak na lekarstwo, np.: os.”Ogrodnik” i os. XL-lecia od ponad 20 lat oczekuje na wybudowanie dróg osiedlowych, a tu nagła potrzeba remontu samochodu za duże pieniądze, bo taki jest kaprys komendanta, a w dodatku wybory samorządowe jesień 2018. Natomiast co z pożarami? na szczęście dla NAS wszystkich jest dobrze, bo to nie lata 50 słomianych strzechy, a pożary duże jakie w XXI wieku występują, to nie na siły i zamiary ochotników od tego są zawodowcy. OBOWIĄZKIEM OCHOTNIKÓW OSP JEST PREWENCJA, albo pozostać jak ten samochód strażacki pod wiatą komendanta, będą mniejsze koszty.

CHORY UKŁAD SPOŁECZNY!!!

Chory układ społeczny w Gminie Piekoszów wygląda z zewnątrz zdrowo. Zanim oskarżeni były wójt + 11 innych zostaną skazani lub uniewinnieni wygrywają przetargi i pełnią wysokie stanowiska urzędowe w naszej gminie wraz ze swoimi rodzinami. Nie składają najkorzystniejszych ofert przetargowych czy kwalifikacyjnych, bo po prostu im się to należy, ale ludzie którzy coś niecoś rozumieją z miejscowego życia, wiedzą, że są to propozycje nie do odrzucenia. Bo albo jest to kuzynostwo, albo długoletni „zasiedziały” przedsiębiorca, albo ktoś do kogo władza się przyzwyczaiła itd. Każdy kto oglądał film „Ojciec chrzestny” wie, że prawdziwie chory układ społeczny wygląda z zewnątrz zdrowo. I trzeba być człowiekiem bez serca, żeby ranić takie wspólnoty tylko dlatego, że stoi się poza nią. Uczciwi obywatele wiedzą, że gdyby układ urząd- obywatel był przejrzysty, to ciągle by się nie blokował. Tymczasem regularnie zacina się dla zwykłych obywateli, podczas gdy inni niby równi tym pierwszym, ale równiejsi – funkcjonują w nim nadspodziewanie dobrze. Rolą władzy jest zauważać te problemy. Jako człowiek w miarę twardo stąpający po ziemi od lat protestuje przeciw temu, co dzieje się w Gminie Piekoszów. Wójtowi naszej gminy mówiłem niejednokrotnie, a ostatnio publicznie, że nadal tak nie może być. Oburzył się, twierdząc, że on nie ma wpływu na wyniki przetargów itd. Wskazywałem konkretne blokady na które napotykają inicjatywy naszego stowarzyszenia. Wskazywałem na urzędników, którzy są za to odpowiedzialni. I co? I nic. Nie jest rolą stowarzyszenia „NATURA” prowadzenie śledztwa w sprawach oczywistych. Od szukania dowodów jest policja. Urzędnicy i przedstawiciele spółek czują się bezkarni. Kręcimy się od kilkunastu lat w kręgu 3 – 4 spółek i dwudziestu kilku nazwisk. Rzecz jest publiczną tajemnica i władze od 4 lat udają, że nic się nie dzieje złego. A więc każdy wie tyle, ile chce. Szczególnie, gdy niewiedza popłaca. Ostatnio przykładów na to jest nadto, gdzie z niecierpliwością nadal oczekujemy odpowiedzi na nasze wnioski i monity!!!

ATAK SPÓŁEK NA STOWARZYSZENIE „NATURA” W PIEKOSZOWIE!!!

Prokuratura od 2014r. umarzała doniesienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstw przez prezesa stowarzyszenia „NATURA” w Piekoszowie nie dopatrując się w jego działaniach czynów zabronionych, ale właściciele spółek działających na terenie Gminy Piekoszów wytoczyli n/w procesy karne z oskarżenia prywatnego dla przedstawiciela stowarzyszenia:
1/ 31.01.2014r. p. Urszula Błachucka z Firmy Wik-Wolt. (wyrok skazujący zaskarżony)
2/ 25.08.2014r. p. Jerzy Rąbalski oraz pracownicy ZUK Sp. z o.o. (zawarta ugoda stron)
3/ 29.09.2014r. p. Robert Blachucki z Firmy Wik-Wolt (zawarta ugoda stron)
4/ 10.10.2017r. BIO-MED w Szczukowskich Górkach Sp. z o.o. (trwa)
Obecnie z oskarżenia prywatnego spółki BIO-MED prowadzone jest dochodzenie prokuratorskie przeciwko prezesowi stowarzyszenia o naruszenie „MIRU DOMOWEGO”??? Również działania Starosty Kieleckiego p. Michała Godowskiego zmierzają do wystąpienia na drogę sądową przeciwko stowarzyszeniu, celem ukarania Nas za wytykanie zła jakie spółki na terenie naszej gminy wyrządzają społeczeństwu. Ale już jesteśmy coraz bliżej prawdy i krok po kroku dowiadujemy się kto broni trucicieli i dlaczego. Rok 2018 będzie rokiem przełomowym, gdzie ujawnimy tych, którzy występują przeciwko Nam i naszym rodzinom narażając NAS na utratę zdrowia i życia. – nie damy się zastraszyć procesami karnymi!!!

SMOG, CZAD, A STRAŻACY OCHOTNICY!!!

Czy jest to walka ze smogiem i czadem, czy jest to już kampania wyborcza??? Na stronie gminy Piekoszów 28 lutego br, ukazała się informacja, cytuję: „Zbadają czujnikami czadu domy piekoszowian. – Wszystko w ramach kampanii „Obudź czujność” skierowanej do mieszkańców Gminy Piekoszów, a dotyczącej przeciwdziałania zatruciem tlenkiem węgla. Mieszkańcy nie tylko otrzymają ulotki informacyjne mówiące o zagrożeniach czadem. Ich domy zostaną także zbadane detektorem wielogazowym przez druhów ochotników” koniec cytatu. Nic bardziej mylnego i nie mającego nic wspólnego z bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy i umniejszeniem ilości spalin w powietrzu – tylko bez sensowne wydawanie naszych podatków. Bo to przecież p. strażacy będą udawać się do tych domów, gdzie będą zapraszani, a więc tam gdzie spalane są plastiki, i inne śmieci na pewno nie będą zapraszani. Również tam gdzie mieszkańcy maja ekologiczne kotłownie gazowe, olejowe i pelletowe, też nie będą zapraszani chyba, że ich właściciele będą się chcieli pochwalić swoimi kotłowniami, ale to nie będzie miało nic wspólnego z bezpieczeństwem i smogiem unoszącym się nad naszymi osiedlami i co ze smrodem z biogazowni???. Natomiast rozdawanie ulotek przez „druhów ochotników” trudno racjonalnie wytłumaczyć, bo czy w XXI w. nie ma informacji w internecie o tych sprawach, czy strażacy ochotnicy za nasze pieniądze mają większą wiedzę niż opisują te sprawy fachowcy, czy musimy za nasze podatki produkować makulaturę, którą strażacy za 15zł/godz. będą roznosić mieszkańcom. Pracownicy ochrony środowiska urzędu gminy powinni przyjrzeć się bliżej dymiącym kominom w osiedlach domów jednorodzinnych i dymiącym kominom centralnych kotłowni przy osiedlach bloków wielorodzinnych , to jest poważny problem, gdzie strażacy i ulotki są zbędne. O co tak naprawdę chodzi??? Gdzie akcja „Obudź czujność” – zima 2018 i jesień 2018 może kosztować naszą gminę kilkaset tysięcy złotych. Czy nie można tych pieniędzy spożytkować w bardziej racjonalny sposób i ustalić symboliczne dopłat dla mieszkańców gminy, którzy od lat posiadają ekologiczne kotłownie, aby w ten sposób zachęcić innych do przechodzenia na kotłownie ekologiczne i nie tylko korzystać ze środków Woj. Funduszu Ochrony Środowiska, ale mieć też wsparcie ze strony własnej gminy. Czy naprawdę jest to takie trudne??? Czy jest to już kampania wyborcza???, która poza wsparciem finansowym strażaków nie przyniesie nic dobrego, tylko minusy dla pomysłodawców i straty dla gminy!!!.

TĘSKNOTA ZA TYM CO BYŁO!!!

Przekonaliśmy się podczas obrad sesji Rady Gminy Piekoszów w dniu 27 lutego 2018r. Jak ludzie obecnej władzy w dodatku z ławy oskarżonych w procesie T.D. + 11 innych bronili zaciekle tamtych czasów i tamtej atmosfery. Np. sołtys Piekoszowa miedzy 37, a 39 minutą sesji mówi, cytuję: „Co Referendum zostawiło po odwołaniu Rady? – 40 gr./m2 dla mieszkańców z czego się już nie wygrzebiemy, a do tamtego czasu nie było z domów płaconego podatku, to tyle Referendum załatwiło, że doszedł nowy podatek dla mieszkańców koniec cytatu. Skandaliczna wypowiedź. Oczywiście jest tu mowa o wprowadzonym podatku od powierzchni mieszkalnej domu, podjętym przez ówczesną Komisarz p. B. Szczypiór. uchwałą z dnia 14.11.2013r. Nr. L/341/2013. I nic by w tym nie było dziwnego gdyby nie fakt, że w tej radzie 2014/2018 zasiada 8 osób władzy kadencji 2010/2013 i 2013 + wójt, które to osoby na czele z sołtysem – radnym obejmujących władze w Piekoszowie 20 listopada 2013r. nie wnosili zastrzeżeń, a teraz podnoszą wrzask, bo zbliżają się wybory. Należy pamiętać, że uchwała została podjęta przez p. Komisarz na 7 dni przed objęciem władzy przez nową radę. A więc nowa władza miała czas do 14 grudnia 2013r. na zaskarżenie tej uchwały, ale tego nie zrobili, co oczywiście nasze stowarzyszenie uczyniło niezwłocznie ( w załączeniu kserokopia naszego odwołania). Nasze odwołanie nie miało jednak szans na skuteczne uchylenie w/w uchwały, bo władze Gminy Piekoszów tj: Wójt i Rada Gminy w tym czasie popierały tą uchwałę, a dzisiaj po ponad 4 latach budzą się i nadal chcą Nas otumaniać, a wystarczyło tylko wystąpić o jej uchylenie, albo w następnych latach po prostu nie podejmowanie takiej uchwały. Natomiast Referendum nie ma z tym nic wspólnego i pomimo że wygraliśmy to Referendum, to tak naprawdę przegraliśmy, bo ludzie tamtej władzy, tamtych spółek, tamtych układów i tamci urzędnicy nadal sprawują władze w naszej gminie i mają się dobrze., a My mamy siedzieć cicho i płacić coraz to większe opłaty i daniny na rzecz gminy i spółek. Ponadto na pytanie mieszkańca Jaworzni na tej sesji dotyczącej bulwersującej sprawie odprowadzenia odwodnienia drogi wojewódzkiej do stawu, gdzie dzieci się kąpią i łowią rekreacyjnie ryby jak sięgam pamięcią od 60 lat, prowadzący sesje skomentował, cytuję: proszę o następny zestaw pytań”. To jest skandal, że tak zachowują się ludzie władzy, którzy powinni Nam służyć. Degradacja środowiska naturalnego w ostatnich 4 latach urosła do miana epidemii. Powstające firmy zatruwające Nam życie dla władzy są normą, a na pytanie radnego o śmietnisko w Szczukowskich Górkach władza nie mogła pojąc o co chodzi, nawet sołtys tej wsi nie wiedział o co chodzi. Dziwne, że wszyscy to wiedzą i widzą, a władza udaje, że nie wie i w dodatku nie widzi.